top of page
Öz Avukatlık Logosu

Aile Ve Boşanma Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Aile ve Boşanma Hukuku alanında;

​​​​​​

 • Boşanma ve boşanmaya bağlı tazminat davaları

 • Nafaka davaları

 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları ve mal rejiminin tasfiyesi

 • Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması

 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

 •  Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi ve uygulamaları

 • Evlat edinme davaları

 • Velayet, vesayet ve kayyım davaları

 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması davaları

 • Nişan bozulmasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

 • Tazminat Davaları

 • Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi davaları

 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile hukukuna ilişkin Tanıma ve Tenfiz davaları başta olmak üzere aile ve boşanma hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page