Öz Avukatlık Logosu

Aile Ve Boşanma Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Aile ve Boşanma Hukuku alanında;

​​​​​​

 • Boşanma ve boşanmaya bağlı tazminat davaları

 • Nafaka davaları

 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları ve mal rejiminin tasfiyesi

 • Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması

 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

 •  Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi ve uygulamaları

 • Evlat edinme davaları

 • Velayet, vesayet ve kayyım davaları

 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması davaları

 • Nişan bozulmasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

 • Tazminat Davaları

 • Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi davaları

 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile hukukuna ilişkin Tanıma ve Tenfiz davaları başta olmak üzere aile ve boşanma hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro etkin  hizmet sunulmaktadır.