Öz Avukatlık Logosu

Banka Ve Finans Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Banka ve Finans Hukuku alanında;

​​​​​​​​​​​​​​

 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar

 • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek

 • Finansal yapılandırma

 • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi

 •  İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi

 •  Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması

 • İslami bankacılık ve finans (sukuk,murabaha vb.)

 • Ticaret, ihracat ve gayrimenkul finansmanı

 • Varlık finansmanı

 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler

 •  Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi

 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

 • hem borç alanların, hem de borç verenlerin çeşitli işlemlerinde danışmanlık ve temsil başta olmak üzere Bankacılık ve Finans Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.