top of page
Öz Avukatlık Logosu

Banka Ve Finans Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Banka ve Finans Hukuku alanında;

​​​​​​​​​​​​​​

 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar

 • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek

 • Finansal yapılandırma

 • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi

 •  İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi

 •  Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması

 • İslami bankacılık ve finans (sukuk,murabaha vb.)

 • Ticaret, ihracat ve gayrimenkul finansmanı

 • Varlık finansmanı

 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler

 •  Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi

 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

 • hem borç alanların, hem de borç verenlerin çeşitli işlemlerinde danışmanlık ve temsil başta olmak üzere Bankacılık ve Finans Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page