top of page
Öz Avukatlık Logosu

Bilişim Ve E-Ticaret Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Bilişim ve E-Ticaret Hukuku alanında;

 • Bilişim sözleşmeleri,

 • Adli bilişim

 • Bilişim suçları

 • E-ticaret platformu

 • İnternet içerik ve yer sağlayıcısı hizmetleri

 • İnternet siteleri hakkında hukukî danışmanlık

 • Bilgi güvenliği ve veri koruma hukuku

 • İnternet üzerinden yayınlanan itibar zedeleyici içeriklerin yayından kaldırılması

 • Hak ihlali doğuran internet yayınları ve içeriklere karşı hukukî yollara başvurulması

 • İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit, şantaj suçları hakkında yasal işlem yapılması

 • İnternet vasıtasıyla yapılan kredi kartı ve internet bankacılığı dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemlerin alınması, hukuka aykırılık halinde gerekli işlemlerin başlatılması

 • Dijital Reklamcılık

 • Lisans, yazılım, bakım-güncelleme, servis hizmeti ve know-how sözleşmelerinin hazırlanması,denetlenmesi ve ihtilafların çözümü

 • Hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların tabi olduğu kuralların denetimi

 • Kişisel iletişim abonelik sözleşmelerinde tüketici haklarının korunması

 • Elektronik ticarette tüketicinin korunması

 • İnternet üzerinden yapılan haksız rekabetin önlenmesi

 • İnternet vasıtasıyla işlenebilecek tüm suçlar hakkında cezai ve hukuki prosedürlerin takibinin yapılmasına yönelik hukukî yardımlar

 • Elektronik ticaret alanını düzenleyen 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, 5809 sayılı Elektronik haberleşme kanunu, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların denetlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, 5070 sayılı elektronik imza kanunu, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bunlara bağlı olarak çıkarılan değişik yönetmelikler hakkında hizmet  başta olmak üzere Bilişim ve E-Ticaret Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page