top of page
Öz Avukatlık Logosu

Çevre Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize  Çevre  Hukuku alanında;

  • Çevre Hukukundan doğacak her türlü tespit davaları

  • Çevre hukukundan doğacak tazminat davaları

  • Çevre hukukundan doğacak AİHM davaları

  • Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları

  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanması

  • Sanayi geliştirme bölgeleri hakkında danışmanlık

  • Atık su ve katı atık yönetiminin hukuki denetimi, zehirli atıkların hukuki kontrolü

  • Uluslararası çevre protokolleri hakkında danışmanlık başta olmak üzere  Çevre Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page