top of page
Öz Avukatlık Logosu

Dernekler Ve Vakıflar Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize  Dernekler ve Vakıflar  Hukuku alanında;

 • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları

 • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları

 • Dernek ve vakıfların, amaçları doğrultusunda açtıkları davalar

 • Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar

 • Dernek ve vakıfların ticari davaları

 • Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri

 • Dernek ve vakıfların işleyişlerinin ve defterlerinin denetlenmesi

 • Dernek ve vakıfların tesis ve işletmelerinin hukuki denetimi

 • Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimi

 • Dernek ve vakıfların, dernekler masası ile olan ilişkilerinin hukuki denetimi

 • Federasyon ve konfederasyon kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi

 • Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Tesis ve işletmeler bakımından ticaret hukuku danışmanlığı başta olmak üzere  Dernekler ve Vakıflar Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır

bottom of page