top of page
Öz Avukatlık Logosu

Enerji Ve Maden Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize  Enerji ve Maden Hukuku alanında;

 • Enerji bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalar

 • Maden arama izni ve maden bulma işlemleri ile ilgili hukuk ve idare davaları

 • Maden işletme izni, devri ve feshi ile ilgili hukuk ve idare davaları

 • Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları

 • Maden ocağı kazaları davaları

 • Enerji şirketlerinin kendi aralarında çıkan rekabet hukukundan doğan davalar

 • Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar

 • Enerji kaçakçılığı, hırsızlığı ile ilgili cezai davalar

 • Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri ile ilgili davalar

 • Enerji ile ilgili tüketici davaları

 • Enerji şirketlerinin ticari ve diğer hukuki davaları başta olmak üzere  Enerji ve Maden Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page