top of page
Öz Avukatlık Logosu

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize  Fikri ve Sınai Haklar  Hukuku alanında;

 • Delil tespiti davası

 • Haksız rekabet davaları

 • Hükümsüzlük

 • Maddi ve manevi tazminat davaları

 • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları

 • Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

 • Marka ve patent iptal davaları

 • Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi

 • Marka, patent, tasarım rehini, lisansı ve haczi

 • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları

 • Tedbir talepli delil davası

 • Tecavüzün önlenmesi davası

 • YİDK karar iptal davası

 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

 • Telif haklarının denetlenmesi

 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

 • Fikir ve sanat eserleri

 • Fikri hukuktan doğan ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklar

 • Eser ve eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • İlim ve edebiyat eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Güzel sanat eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Musiki eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Sinema eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • İşleme eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Bağlantılı hak sahipliğinden doğan ihtilaflar başta olmak üzere Fikri ve Sınai Haklar Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page