top of page
Öz Avukatlık Logosu

İdare Ve Vergi Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize İdare ve Vergi  Hukuku alanında;

​​​​​​​​

 • İptal ve tam yargı davaları (maddi ve manevi tazminat talebi içeren davalar)

 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları

 • Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar

 • Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

 • Vergi suç ve cezalarına ilişkin davalarda savunma

 • Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri, uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi

 • Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi

 • Kamu ihalelerine katılım

 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi

 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları

 • Mirasçıların vergi sorumluluğu hakkında danışmanlık

 • Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi başta olmak üzere idare ve vergi hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page