top of page
Öz Avukatlık Logosu

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik  Hukuku alanında;

​​​​

 • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

 • İş sözleşmesinin feshinden kaynaklı kıdem,ihbar,fazla çalışma, yıllık izin ve maaş alacakları davaları

 • İşe iade davaları

 • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi

 • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları

 • İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

 • Hizmet tespit davası ( Sigortalılığın tespiti)

 • Sözleşmenin yorumlanması davaları

 • Sosyal sigorta davaları

 • Şirketlere danışmanlık hizmeti verilerek ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçilmesi konusunda danışmanık

 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması

 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi

 • İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

 • İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması

 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık

 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık

 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması

 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

 • iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların, zorunlu hale gelecek arabuluculuk kurumu ile çözümü konusunda danışmanlık hizmeti başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik  hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page