top of page
Öz Avukatlık Logosu

Kira, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Kira ve Gayrimenkul Hukuku alanında ;

​​

 • Gayrimenkul satın alma, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

 • Kira alacaklarının tahsili ve kira tespit davaları

 • Aidat ve avansların tahsili

 • Tahliye Davaları

 • Tapu tesis, iptali ve tescil davaları 

 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi

 • Tapu kütüğünün düzeltilmesi davaları

 • İzale-i şuyu  (Ortaklığın giderilmesi davaları)

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi

 • Kamulaştırma davaları

 • Kamulaştırmasız el atma davaları

 • Ecrimisil davaları

 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler

 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi

 • belediyelerin iskan işlemlerine ilişkin yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün takibi

 • Kaçak yapı para cezalarının iptali davaları

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan ihtilaflar

 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi başta olmak üzere kira,gayrimenkul ve inşaat hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page