top of page
Öz Avukatlık Logosu

Miras Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize  Fikri ve Sınai Haklar  Hukuku alanında;

 • Veraset ilamı alınması

 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)

 • Mirasın reddi davaları

 • Mirasçıdan mal kaçırma davaları

 • Saklı paya ilişkin davalar

 • Tenkis davaları

 • Vasiyetname düzenlenmesi

 • Vasiyetnamenin açılması davaları

 • Vasiyetnamenin iptali davaları

 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları

 • Mirasın tespiti davaları

 • Muris muvazaası davaları

 • Mirasın hükmen reddi davaları

 • Mirastan feragat sözleşmesi

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

 • Miras intikal işlemleri başta olmak üzere Miras Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page