top of page
Öz Avukatlık Logosu

Medya Ve Basın Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize  Medya ve Basın  Hukuku alanında;

 • Basın iş davaları

 • Yazılı ve görsel yayınlar sebebi ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları

 • Hakaret ve sövme cürümlerini teşkil eden yayınlardan dolayı şikayet

 • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi

 • Basın Konseyi'ne şikâyet

 • Basın ve Radyo Televizyon yoluyla yapılan saldırılarda cevap ve düzeltmeler

 • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikâyet ve ihbarlar

 • Tecavüz tehlikesinin önlenmesi davaları

 • Tedbir davaları

 • Yeni Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasasındaki basın yoluyla işlenen suçlar için açılacak davalar

 • Basın iş sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 •  Basın işçilerinin özlük haklarının denetlenmesi

 • Dizi yapım ve lisans anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Edisyon sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Film yapım ve dağıtım anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi

 • İnternetin düzenli olarak taranması ile kişilik hakkı ve telif hakkına aykırı durumların tespiti ve gerekli müdahalelerin yapılması

 • İzin başvurularının denetlenmesi, düzenlenmesi ve Lisans ihtilaflarının çözümü

 • Medya şirketi kuruluş aşamasının gerçekleştirilmesi

 • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması

 • Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi başta olmak üzere  Medya ve Basın Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır

bottom of page