top of page
Ara
  • Öz&Partners Avukatlık ve Danışmanlık

Radyo, Televizyon Ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik 01.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi.


Bu Yönetmelik hem radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet üzerinden sunumunu, hem de bu yayın hizmetlerini doğrudan internet ortamı üzerinden sunan Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi platformları da kapsıyor.


Bu kuruluşlar, Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte internet üzerinden hizmet verebilmek için yayın lisansı almak zorunda tutulacaklar. Bununla birlikte televizyon ve radyodan yayın yapan kuruluşlar, bu yayınlarını internet üzerinden izleyicilerine ve dinleyicilerini sunabilmek için yayın iletim yetkisi almak zorunda olacaklar.


Yönetmeliğe 5. Maddesi, yurtdışında bulunmasına rağmen internet üzerinden Türkçe veya Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik yayın yapan Netflix gibi kuruluşların da bu Yönetmelik kapsamında olacağını belirtmiştir. Bu kuruluşlar da aynı Türkiye’de yer alan kuruluşlar gibi söz konusu Yönetmeliğin hükümleri ile bağlı olacaklar.


Yönetmeliğin 7. Maddesinde yayın lisansının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak şirketlere verileceği belirtilerek internet üzerinden yayın yapan yabancı kuruluşlara Türkiye’de şirket kurma zorunluluğu da getirilmiştir.


Yönetmeliğe uygun şekilde yayın lisansı almadan internet üzerinden yayın yapan kuruluşlar hakkında, bu yayınlara erişimin engellenmesi ve yayın yapan kuruluşla ilgili suç duyurusunda bulunulması gibi yaptırımlar uygulanacaktır.


Yönetmelik kapsamında yayın lisansı ücreti internet-tv lisansları için 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Lisans verilmesi için aranan koşulların kaybedilmesi durumunda yayın üç ay süre ile durdurulabilecektir. Ayrıca yayın hizmetlerini abone ve kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini Kurula ödeyeceklerdir.


Bunun yanında, internet üzerinden yayın yapan kuruluşlar içeriklerinin Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından uygun bulunmaması halinde bu içerikleri platformlarından çıkarmakla yükümlü olacaklar. Uygun bulunmayan yayınlar kısmen kaldırılabileceği gibi yayının tamamı da kaldırılabilecek veya internet sitesine erişim tamamen engellenebilecektir.


Yönetmelikte, internet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile yayın iletim yetkisi verilen internet yayın platform işletmecilerinin, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü olduğuna ilişkin bir hüküm de getirilmiştir.


Söz konusu Yönetmelik, bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Öz Avukatlık ve Danışmanlık info@ozavukatlik.net

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page