top of page
Ara
  • Öz&Partners Avukatlık ve Danışmanlık

KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleyenler Hakkında Bilgilendirme


Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nedir?

Kişilerin her türlü sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir.


Ana faaliyet alanı özel nitelikli kişisel veri işleme olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler kimlerdir?

Hastaneler, poliklinikler, özel muayenehaneler, eczaneler, diyetisyenler vb. kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilikler olarak kabul edilmektedir. Bu kişiler, veri sorumlusu olarak KVKK’den doğan sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır.


Bu kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler nelerdir?

Kanun, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt yaptırmasını zorunlu tutmaktadır. Kayıt için son tarih 31.03.2021’dir.


VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemenin yaptırımı nedir?

Kanun, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler için 20.000 TL ila 1.000.000 TL arası idari para cezası öngörmüştür.


KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumlularının başlıca sorumlulukları nelerdir?

Veri Sorumluları VERBİS’e kayıt yaptırmak dışında kişisel veri sahiplerini aydınlatmak, gerektiğinde veri sahiplerinden rıza almak, işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, gerektiğinde bu verileri silmek veya yok etmek ve KVKK mevzuatına uyumlu bir şekilde veri işlemekle yükümlüdür.

Öz Avukatlık ve Danışmanlık info@ozavukatlik.net

Comments


bottom of page