top of page
Öz Avukatlık Logosu

Sağlık Ve İlaç Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında ;​

  • Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davaları

  • Mal practise tazminat davaları

  • Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları

  • Sağlık sektörüne ilişkin  distribütörlük , İlaç hammaddeleri, İlaç üretim, İlaç geliştirme  sözleşmelerinin hazırlanması

  • İlaç ve tıbbi cihaz alım ihaleleri

  • Ruhsatsız ilaçların satışı

  • Ruhsatlandırma öncesi satış ve tanıtım faaliyetleri

  • Patentler, markalar ve veri imtiyazı gibi fikri mülkiyet haklarının teascili ve korunması

  • Tehlikeli  atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması

  • Sağlık ve İlaç Hukuku'nu rekabet, ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet  hukukuna uyumluluk başta olmak üzere sağlık ve ilaç hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır..

bottom of page