Öz Avukatlık Logosu

Sağlık Ve İlaç Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında ;​

  • Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davaları

  • Mal practise tazminat davaları

  • Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları

  • Sağlık sektörüne ilişkin  distribütörlük , İlaç hammaddeleri, İlaç üretim, İlaç geliştirme  sözleşmelerinin hazırlanması

  • İlaç ve tıbbi cihaz alım ihaleleri

  • Ruhsatsız ilaçların satışı

  • Ruhsatlandırma öncesi satış ve tanıtım faaliyetleri

  • Patentler, markalar ve veri imtiyazı gibi fikri mülkiyet haklarının teascili ve korunması

  • Tehlikeli  atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması

  • Sağlık ve İlaç Hukuku'nu rekabet, ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet  hukukuna uyumluluk başta olmak üzere sağlık ve ilaç hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır..