top of page
Öz Avukatlık Logosu

Ticaret Ve Şirketler Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Ticaret ve Şirketler  Hukuku alanında;

 • Haksız rekabet davaları

 • Şirketlerin alacak davaları

 • İflas ve iflas erteleme davaları

 • Marka-patent başvuru ve davaları

 • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları

 • Tüketici hukukundan doğan davalar

 • Vergi hukukundan doğan davalar

 • Hisse senetleri ve tahviller işlemleri

 • Ticari işlerden kaynaklanan tespit davaları

 • Ticari işlerden kaynaklanan tazminat davaları

 • Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Acentelik sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 •  İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi

 • Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi

 • Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi

 • Ticari faturaların denetlenmesi

 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi

 • Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Organize sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Tasfiye başta olmak üzere Ticaret ve Şirketler Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page