top of page
Öz Avukatlık Logosu

Tüketici Ve Rekabet Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Tüketici Hukuku alanında;

​​​​​​​​​​​​​​

 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi

 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi

 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaatlar

 • Tüketici kredilerinden doğan davalar ( Dosya masrafı, üyelik ücreti, tahsis ücreti, ekspertiz vb)

 • Ayıplı Mal ve Hizmetlerden doğan davalar

 • Devre tatillerden doğan davalar ve sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Garantili mallardan doğan davalar

 • Haksız şartlardan doğan davalar

 • Kapıdan satış - mesafeli satışlardan doğan davalar ve sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar

 •  Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar

 •  Paket turlardan doğan davalar

 •  Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar

 • Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular

 • Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi  ve düzenlenmesi ile bu konudan kaynaklı davalar

 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

           Rekabet Hukuku Alanında ise ;

 • Haksız rekabetten doğan maddi ve manevi tazminatları

 •  İdari Para Cezalarının ve yaptırımların iptali davaları

 • Muafiyet başvuruları

 • Rekabet Kurulu soruşturmalarında temsiliyet

 • Rekabet Hukukuna Aykırı Davranıştan Doğan Tazminat Davaları

 • Rekabet İhlalinin tespiti davaları

 • İzin, muafiyet ve menfi tespitler bakımından hukuki denetim

 • Özelleştirme Uygulamaları ve İhaleler sonrasında rekabet hukuku denetimi

 • Rekabet Kurulunun İnceleme ve Araştırmalarındaki Usul hakkında danışmanlık başta olmak üzere Tüketici ve Rekabet Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page