Öz Avukatlık Logosu

Yabancılar(Vatandaşlık) Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Yabancılar  Hukuku alanında;

 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi

 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

 • Doğrudan yabancı yatırımcılar ve bunlara bağlı olarak yabancı çalışanlarla ilgili çalışma ve oturma izinleri

 • Vatandaşlıktan çıkarılma

 • Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması

 • Tanıma ve tenfiz

 • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti

 • 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında açılacak davalarda vekillik başta olmak üzere Yabancılar Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.