top of page
Öz Avukatlık Logosu

Yabancılar(Vatandaşlık) Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Yabancılar  Hukuku alanında;

 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi

 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

 • Doğrudan yabancı yatırımcılar ve bunlara bağlı olarak yabancı çalışanlarla ilgili çalışma ve oturma izinleri

 • Vatandaşlıktan çıkarılma

 • Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması

 • Tanıma ve tenfiz

 • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti

 • 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında açılacak davalarda vekillik başta olmak üzere Yabancılar Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page