top of page
Ara
  • Öz&Partners Avukatlık ve Danışmanlık

Taahhütlü İnternet Aboneliği Cayma Bedeli Olmadan İptal Edilebilir mi?

Tüketiciler, internet kullanımlarında ortaya çıkan sıkıntılardan kaynaklı abonelik iptallerinde cayma bedeliyle karşı karşıya kalırlar. Peki Tüketici bu cayma bedelini ödemek zorunda mıdır? Bu yazımızda cayma bedeli ve abonelik iptali konusu ele alınacaktır.


A) İnternet Abonelikleri

Mevcut aboneliklerde yaygın iptal sebepleri;

1- Farklı bir internet sağlayıcı firmaya geçme isteği,

2- Taşınmadan dolayı internet aboneliği iptali,

3- İnternetten fayda sağlanamaması ( internetin aralıklı kesilmesi, vaad edilen hıza ulaşmaması) Eğer bu sebeplerle iptal ettirmek isterseniz bu konuyla ilgili yazımız için tıklayınız.


Yukarda belirtilen ilk 2 durumun varlığı halinde, tüketiciler internet aboneliğini iptal ettirmek istediğini belirttiğinde cayma bedeli ödemesi gerektiğinin bilgisini alır.


Bu konuda en çok karıştırılan durum belli bir süreye tabi olan Abonelik Sözleşmeleri ve Taahhütlü Abonelik Sözleşmeleridir. Bu iki sözleşme birbirinden farklıdır.


Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere; Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı, Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi, taahhüt ettiği aboneliklerdir

Kısacası, İnternet sağlayıcı firma, müşteriye belli bir süre kalma sözüne karşılık indirim ve cihaz verdiği sözleşmeler olarak tanımlayabiliriz.

Abonelik sözleşmelerinde ise bir taahhüt bulunmamakla birlikte bir süreye tabi olabilir. Biz bu yazımızda belirli bir süre taahhüt verilen aboneliklerin iptali ve cayma bedeli konusunu işlemekteyiz.

B) TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE CAYMA BEDELİ

Tüketicinin, farklı bir internet sağlayıcısına geçme, interneti kullanılmamasından dolayı kapatma isteği, ödeme zorluğu içerisinde olması, yurt dışına çıkması, farklı bir adrese taşınma vb. gibi sebeplerle fesih etmesi halinde belli bir cayma bedeli ödenmesi gerekecektir.

Ancak bu cayma bedeli, Taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde edeceği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi, yönetmelikte belirtilmiştir. Tüketiciler, bu konudaki haklarını bilmemesinden kaynaklı yüksek miktarda cayma bedeli ödemektedir.


Abonelik Sözleşmesi Yönetmeliği 16/2. Maddesi bu durumu şöyle açıklamıştır.


“ Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. “


Düzenleme şöyle bir örnekle açıklanabilir. Normal fiyatı 100 TL olan bir internet paketinin 12 ay taahhüt dahilinde kullanımı 80 TL olarak belirlensin. Tüketici 6 ay boyunca interneti kullanıp daha sonra taahhütlü aboneliğini süresinden önce sonlandırmak istediğinde, her ay 20 TL indirim kazandığından, yalnızca 120 TL cayma bedeli ödeme yapacaktır. Fakat tüketici 11 ay interneti kullanıp, son ay iptal etmek istediğinde, son ay faturası 80 TL olduğu için Tüketici lehine olan bedel yansıtılarak 80 TL bedel ödenecektir. 11 ay boyunca almış olduğu 220 TL lik bedel tüketiciden talep edilmeyecektir.C) TAŞINMA DURUMLARINDA CAYMA BEDELİ OLMADAN İPTALİ


İnternet aboneliğinizin yeni yerleşim yerinizde taahhüt konusu hizmetin tüketiciye aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneliği feshedebilirsiniz.


Abonelik Sözleşmesi Yönetmeliği 16/2. Maddesi bu durumu şöyle açıklamıştır.


“Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.”


Örneğin, Evinizi fiber ağ olmayan başka bir semte taşımanız durumunda , yeni yerleşim yerinizde aynı nitelikte hizmet sağlanmaması durumunda, cayma bedeli ödemeksizin taahhütnamenin süresinden önce sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz.


Böyle bir durumun varlığı halinde uzman avukatlar tarafından alacağınız desteklerle ortaya çıkan haksız cayma bedelini iptal ettirebilirsiniz.D) İNTERNET HIZININ DÜŞÜK OLMASI, KESİLMESİ GİBİ SEBEPLERLE TAAHHÜT İPTALİİnternet hızınızın düşük olması veya kesilmesi gibi durumlarda olağan üstü fesih yöntemleriyle, taahhütlü aboneliklerinizi cayma bedeli olmadan iptal edebileceğiniz gibi bu durumdan kaynaklı zararlarınıza da tazmin edebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdiğimiz yazımıza ulaşmak için tıklayınız.


E) SONUÇ OLARAK


Tüketici, taahhütnamede belirtilen süre boyunca sözleşmeyle bağlı kalmak zorunda da değildir. O isterse, taahhütnamede belirtilen süreden önce fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi her zaman sona erdirebilir (ASY.m.16/I). Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte, taahhütlü abonelik sözleşmesi ileriye etkili olarak sona erer. Ancak, sözleşmenin taahhüt süresi içerisinde haksız feshinden dolayı ASY.m.16 ve 17 hükümleri gereğince satıcı/sağlayıcı belirli bir miktar bedel talep edebilir.

Taşınma Durumlarında ise İnternet sağlayıcı firmanın aynı nitelikte hizmet veremediği durumlarda Abonelik Sözleşmesi yönetmeliği Madde 16/2 ye göre cayma bedeli olmadan her zaman fesih edebilir.


İnternet hızının düşük olması gibi sebeplerle internetten beklenen verimin alınmaması durumlarında, taahhütlü aboneliklerinizi, Tüketici Koruma Kanununa göre cayma bedeli olmadan fesih edebilirsiniz.


Tüketici olarak, iptal işlemlerinden kaynaklı ortaya çıkan cayma bedeli iptalleri ve iptal işlemleriyle ilgili Tecrübeli Avukat ekibimizden danışmanlık ve dava hizmetleri alabilirsiniz.

Öz Avukatlık ve Danışmanlık info@ozavukatlik.net

Comments


bottom of page