top of page
Ara
  • Öz&Partners Avukatlık ve Danışmanlık

Tüketici Nedir?

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Tüketici, bir malı ticari veya mesleki amaçla değil, tüketmek kullanmak bireysel olarak faydalanmak için almaktadır. Tüketici, mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, yiyip içerek, kullanarak tüketen, üretici olmayan kimse anlamına da gelmektedir.

Tüketicinin Hakları Nasıl Korunur?

Kanun koyucu, tüketicinin üreticiye karşı korunması gereken taraf olması sebebiyle sırf tüketiciyi korumak amacına yönelik kanun düzenlemiştir. Bu kanunun adı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundur. Kanunda tüketicinin hakları, tüketicinin korunma yolları, tüketicinin yapabileceği sözleşmeler, başvuru yolları ile ilgili ayrıntılar mevcuttur.

Kanun kapsamında tüketicinin mağdur olmaması için birçok imkan tanınmıştır. Satın alınan mal veya hizmetin belirli bir süre içinde koşulsuz iadesi, bunun karşılığında ücretin ödenen bedelin geri alınması, tamir, bakım, garanti, tatil paketlerinin iptali vs. birçok hak mevcuttur.

Tüketici Şikayetleri Nasıl Ve Nereye Yapılabilir?

Tüketici hakları kapsamında şikayetlerin yapılabileceği merciler tüketici hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri, bakanlık ilgili kurumları ve diğer kurumlar olarak belirlenebilir.

Tüketici şikayetlerinin nasıl ve nereye yapılacağı, malın bedeline ve uyuşmazlığın türüne göre değişebilmektedir. Tüketicilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, malın ayıplı çıkmasıdır. Bu bakımdan satıcı ile bir sorun yaşanması halinde her sene başında yönetmelik ile belirlenen tutarlar kapsamında başvuru imkanı söz konusu olmaktadır. Bu miktarlar dahilinde başvuru yapılacak merci tüketici hakem heyetleridir.

2021 yılı için, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 2021 itibari ile tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek;

* 7.550 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne,

* Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne,

* Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne,

* Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne

başvuru yapılacaktır.

Yukarıdaki parasal sınırlar kapsamında kalınması halinde belirtilen kurumlara başvuru yapılması zorunludur. Belirlenen değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Örneğin bir teknoloji marketinden 3000 TL’ye bilgisayar alındığında bununla ilgili satıcı ile sorun yaşanırsa tüketici hakem heyetine başvurmak gerekmektedir; bu konuyla ilgili doğrudan mahkemeye gidilirse haklı olunsa bile usuli olarak yanlış yol seçildiği için dava reddolunacaktır.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru, e-devlet üzerinden yapılabileceği gibi bizzat hakem heyetinin bulunduğu yere gidilip fiziken de yapılabilmektedir. Hakem heyeti başvurusu bir avukatın temsili ile de gerçekleştirilebilmektedir.

Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Tüketici hakem heyetleri ile ilgili sınırları aşan miktarlardaki uyuşmazlıkların çözümü tüketici mahkemesinde olmaktadır. Sınırların altında kalmasına rağmen türü gereği bazı durumlar da yine tüketici mahkemelerinde çözümlenmektedir. İki duruma da örnek vermek gerekirse; Volskwagen bayiinden şahsi kullanımınız için 200.000 TL’ye bir araç satın alırsanız parasal sınır aşıldığından tüketici mahkemesi çözüm merciidir. Bir güzellik merkezi ile yahut ev eşyaları satılan bir yerde senet imzaladıysanız bu senetlerin iptali için yine tüketici mahkemesi yetkili olacaktır.

2021 yılı itibariyle tüketici mahkemesinde dava açılmadan önce zorunlu olarak tüketici arabuluculuğuna gidilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dava zorunlu arabuluculuk aşaması yerine getirilmediği için usulden reddedilecektir.

Sonuç

Sonuç olarak tüketici hakem heyetler ve tüketici mahkemeleri tüketicinin bir konuda mağduriyet yaşaması halinde başvurabileceği temel kurumlardır. Bu kurumlara başvuru için uzman bir avukatın hukuki hizmetinden faydalanmak en doğru yoldur. Ayrıntılı bilgi ve online danışmanlık hizmeti için www.ozavukatlik.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Öz Avukatlık ve Danışmanlık info@ozavukatlik.net


Comments


bottom of page